ការ​លុត​គ្រាប់​បាល់​ដ៏​ទក់​សាច់​បំផុត​ទាំង ៧ លើក​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​បាល់ទាត់​អង់គ្លេស

ជា​ទូទៅ​ការ​ប្រកួត​បច្ចុប្បន្ន​ហាក់​មាន​ភាព​តានតឹង​គឺ​កម្រ​នឹង​ក្លឹប​ណា​មួយ​អាច​ស៊ី​គូ​ប្រជែង​លើស​ពី ៥ គ្រាប់​ខ្លាំង​ណាស់។ ប៉ុន្តែ​បើ​ងាក​ទៅ​អតីតកាល​មាន ៧ ប្រកួត​នៅ​អង់គ្លេស​ធ្លាប់​ស៊ី​ដល់ ២៦ គ្រាប់​ទល់​នឹង ០ ក្នុង​មួយ​ប្រកួត​ក៏​មាន។

៧.Liverpool ១០-០ Fulham (២៣ កញ្ញា ១៩៨៦)


៦.West Brom ១២-០ Darwen (៤ មេសា ១៩៨២)


៥.Nottingham Forest ១២-០ Leicester City (២១ មេសា ១៩០៩)


៤.Newcastle ១៣-០ Newport County (៥ តុលា ១៩៤៦)


៣.Stockport County ១៣-០ Halifax Town (៦ មករា ១៩៣៤)


២.Clapton ០-១៤ Nottingham Forest (១៧ មករា ១៨៩១)


១.Preston Nort End ២៦-០ Hyde FC (១៥ តុលា ១៨៨៧)

 

ប្រភព: 90min