គិត​អ៊ីចេះ​ទេ? ​ក្រុម​ខ្លាំង ៤ នេះ សង្ឃឹម​ខ្ពស់​នឹង​មាន​កៅអី​ឡើង​ទៅ​វគ្គ ១/២ ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ CL

ការ​ចាប់​គូ​វគ្គ ៨ ក្រុម​ចុង​ក្រោយ​ដែល​ត្រូវ​ប៉ះ​គ្នា​បាន​ប្រកាស​មុន​នេះ​បន្តិច ដោយ​ក្នុង​នោះ​គូ​មរណៈ​ដ៏​ញញើត​មួយ​គឺ​រវាង Manchester United និង FC Barcelona។ យ៉ាងណាមិញ​ម្នាក់ៗ​មាន​ការ​គិត​ផ្សេង​ពី​គ្នា ប៉ុន្តែ​សម្រាប់ Cambo Trends ផ្ទាល់​ក៏​សូម​បង្ហាញ​ពី​ក្លឹប ៤ ដែល​សង្ឃឹម​ខ្ពស់​នឹង​ឡើង​ទៅ​វគ្គ​ពាក់​កណ្តាល​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ Champions League។

  • Man Utd Vs Barcelona – យក Barcelona ឈ្នះ
  • FC Porto Vs Liverpool – យក Liverpool ឈ្នះ
  • Man City Vs Spurs – យក Man City ឈ្នះ
  • Juventus Vs Ajax – យក Juventus ឈ្នះ

សរុប​មក​សម្រាប់ CamboTrends ផ្ទាល់​សូម​រើស​យក​ក្រុម Barcelona, Liverpool, Man City និង Juventus ដែល​ជឿ​ថា​នឹង​មាន​កៅអី​លេង​នៅ​វគ្គ ១/២ ផ្តាច់ព្រ័ត្រ។ ចុះ​សម្រាប់​យោបល់​អ្នក​រាល់​គ្នា​វិញ?

មតិយោបល់