ឃើញ​តែ​របួស​អ៊ីចឹង​ទេ! បើធៀប​ស្ថិតិរួម Bale ​យក​ឈ្នះ​វីរបុរស​ Real Madrid បី​រូប​បាន​ផុយ

Gareth Bale ​បាន​ចាកចេញ​ពី Tottenham ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៣ ហើយ​ផ្លាស់​មក​ Real Madrid ក្នុង​តម្លៃ​បំបែក​កំណត់ត្រា។ បុរស​សញ្ជាតិ​វែល​ចាយ​ពេល ៦ ឆ្នាំ​ហើយ​នៅ​ក្រុម​អធិរាជ​ស ដោយ​កន្លង​ទៅ​ទើប​តែ​បំបែក​គ្រាប់​បាល់​ទី ១០០ របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ជំនួប Madrid Derby។

យ៉ាងណាមិញ​បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​ស្ថិតិ​រួម​ជាមួយ Luis Figo, Zinedine Zidane និង Ronaldo Nazario ​ក៏​ឃើញ​ថា Bale មាន​ស្ថិតិ​ស៊ុត​បាល់ + Assist នៅ​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ និង​សមាមាត្រ​គ្រាប់​បាល់​គឺ​ច្រើន​ជាង​វីរបុរស​ទាំង​បី​ខាង​លើ ថ្វី​បើ​ខ្លួន​លឺ​ដំណឹង​ខូច​ជើង​ដោយ​សារ​របួស​ច្រើន​លើក​ក៏​ដោយ​ក្តី។

+Gareth Bale:


-រដូវ​កាល: ៥,៥
-ពាន: ១៤
-ប្រកួត: ២១៧
-គ្រាប់​បាល់: ១០០
-Assist: ៦៤ លើក
-រក​គ្រាប់​បាល់+Assist វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ: ៩ លើក
-សមាមាត្រ​ការ​រក​គ្រាប់​បាល់ + Assist: ០,៧៦

+Luis Figo:


-រដូវ​កាល: ៥
-ពាន: ៧
-ប្រកួត: ២៤៥
-គ្រាប់​បាល់: ៥៨
-Assist: ៧៦ លើក
-រក​គ្រាប់​បាល់+Assist វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ: ៥ លើក
-សមាមាត្រ​ការ​រក​គ្រាប់​បាល់ + Assist: ០,៥៥

+Zinedine Zidane:

-រដូវ​កាល: ៥
-ពាន: ៦
-ប្រកួត: ២៣៩
-គ្រាប់​បាល់: ៤៩
-Assist: ៦៣ លើក
-រក​គ្រាប់​បាល់+Assist វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ: ២ លើក
-សមាមាត្រ​ការ​រក​គ្រាប់​បាល់ + Assist: ០,៤៧

+Ronaldo Nazario:

-រដូវ​កាល: ៤,៥
-ពាន: ៤
-ប្រកួត: ១៧៧
-គ្រាប់​បាល់: ១០៤
-Assist: ២៧ លើក
-រក​គ្រាប់​បាល់+Assist វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ: ៣ លើក
-សមាមាត្រ​ការ​រក​គ្រាប់​បាល់ + Assist: ០,៧៤​​

ប្រភព: SportBible