ជម្រើសដំបូងទាំង៧នាក់ ល្អបំផុតសំរាប់ក្រុមកំពូលទាំង៦នៅ Premier League សំរាប់១០ឆ្នាំចុងក្រោយ

លីគកំពូលអង់គ្លេសមានសុទ្ធសឹងតែកីឡាករដែលមានភាពល្បីល្បាញ ហើយមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនតែជ្រើសរើស សំរាប់ Dream Team របស់ពួកគេ ហើយវេបសាយ talkSPORT បាន ជ្រើសរើសកីឡាករកំពូលទាំង៧ របស់ក្រុមជើងខ្លាំងទាំង៦ នៅក្នុងលីគកំពូលអង់គ្លេស​ដែលពួកគេគិតថា ជាជម្រើសល្អបំផុត សំរាប់១០ឆ្នាំចុងក្រោយ។

១. Tottenham

 

២. Manchester United

៣. Liverpool

៤. Chelsea

៥. Manchester City

៦. Arsenal

ប្រភព៖ talkSPORT

មតិយោបល់