ជើងចាស់ Ferdinand ប្រាប់ឈ្មោះកីឡាករម្នាក់ ដែលបានជួយឲ្យក្រុម Man Utd យកឈ្នះលើ Juventus

You may also like...