បណ្តុំរូបភាពដែលបង្ហាញអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើរឿងប្លែកៗ

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញនរណាម្នាក់ធ្វើរឿងចំលែកដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់ដែលឬទេ? ម៉្យាងទៀត រឿងចម្លែកទាំងនេះតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែខ្លាចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាន ចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះ។ យ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំ បានប្រមូលរូបភាពមួយចំនួនដែល បង្ហាញពី មនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើរឿងប្លែកៗដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់៖

១. មិនចាំបាច់ជួលគេជូតនាំតែអស់លុយ

២. គ៊ាបសក់មិនចាំបាច់ដោតដុយក៏បាន

៣. ធ្វើចឹងឆាប់បានហូប

៤. វិធីកាប់កុំអោយស៊ីស្ពេស  ៥. ដឹកចឹងបានស្ទាវ

៦. អ្នកឯកទេសជើងក្រោម

៧. ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ២០១៨

៨. ពេលដែលគ្មានកៅអីអង្គុយ

៩. សម្រាប់កំដរអារម្មណ៍ពេលងូតទឹក ១០. ការពារពេលបែកកង់តាមផ្លូវ