តោះមើលឡានទាំង ១០ ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

តើមានអ្នកស្គាល់ឡានទំនើបអ្វីខ្លះ ? តើអ្នកស្គាល់តម្លៃឡានទាំងនោះដែរឬទេ ? ម៉្យាងទៀត សូម្បីតែខ្ញុំ ដែលជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានក៏មិនស្គាល់ឈ្មោះឡានទាំងអស់ដែរ ។ប៉ុន្តែដោយ សារតែការខិតខំ ស្រាវ ជ្រាវរបស់ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាននាំយករូបភាពឡានដែលមាន តម្លៃថ្លៃជាគេប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ មកជូន ប្រិយមិត្តស្គាល់គ្រប់គ្នា មានដូចតទៅៈ

១. Sweptail Rolls Royce តម្លៃ ១៣ លានដុល្លារ                 

  

២. Koenigsegg CCXR Trevita តម្លៃ ៤.៨ លានដុល្លារ

៣. Lamborghini Veneno Roadster តម្លៃ ៤.៥ លានដុល្លារ

៤. McLaren P1 LM តម្លៃ ៣.៦ លានដុល្លារ

៥. Lykan Hypersport តម្លៃ ៣.៤ លានដុល្លារ

៦.  Limited Edition Bugatti Veyron តម្លៃ ៣.៤ លានដុល្លារ

៧. Aston Martin Valkyrie តម្លៃ ៣.២ លានដុល្លារ

៨. Ferrari Pininfarina Sergio តម្លៃ ៣ លានដុល្លារ

៩. Pagani Huayra BC តម្លៃ ២.៨ លានដុល្លារ

១០. Bugatti Chiron តម្លៃ ២.៧ លានដុល្លារ