ពត៌មានថ្មីៗ

៩ កន្លែងដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងគេលើពិភពលោក

យើងបានដឹងហើយថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោក តែងតែមានបន្សល់ទុកនៅ សំណង់ ចាស់ៗដែលមានដូចជា ប្រាសាទ ផ្ទះ កន្លែងផ្សេងៗទៀត ។ ម្យ៉ាងទៀតកន្លែងចាស់ៗទាំងអស់នោះ ពេលខ្លះ គេអភិវឌ្ឍទៅជាកន្លែងកម្សាន្ត ឯខ្លះទៀតគេមិនបានអភិវឌ្ឍសូម្បីតែបន្តិច ដូចនេះវាកន្លែងមួយ ដែលគួរឲ្យខ្លាចផងដែរ ។ថ្ងៃនេះ Cambo Trends បានខិតខំប្រមែប្រមូលរូបភាពដែលជាកន្លែងដែលគេ បោះបង់ចោល នឹងកន្លែងដែលគួរឲ្យខ្លាចផងដែរ សម្រាប់ឲ្យបានជាចំនេះដឹងទាំងអស់គ្នា៖

១. ផ្ទះបុរាណ Monte Cristo Homestead ប្រទេស អូស្រ្តាលី

២. ប្រាសាទបុរាណ Bhangarh Fort, Rajasthan ប្រទេស ឥណ្ឌា

៣. ប្រាសាទ Castle of Good Hope ប្រទេស អាព្រិចខាងត្បូង

៤. ប្រាសាទ Château de Brissac ប្រទេស បារាំង

៥. ផ្ទះចាស់ Ancient Ram Inn ប្រទេស អង់គ្លេស

៦. ប្រាសាទ Ireland ប្រទេស អៀឡង់

៧. សណ្ឋាគារ Banff Springs Hotel ប្រទេស កាណាដា

៨. ផ្ទះចាស់  ប្រទេស ដាណឺម៉ាក

 

៩. កោះ Poveglia Island ប្រទេស អ៊ីតាលី