ពត៌មានថ្មីៗ

Barcelona យកឈ្នះ Real Betis ៤​-០ រក្សាគម្លាតនាំមុខ Real Madrid ១១ពិន្ទុ

Barcelona បានបន្ដរក្សាគម្លាតនាំមុខ Real Madrid ១១ពិន្ទុ ដដែលបន្ទាប់ពីពួកគេ ទទួលបានជ័យជម្នះក្នុងការប្រកួតទល់ Real Betis ដោយលទ្ធផល ៤-២។