ពត៌មានថ្មីៗ

តោះងាកមកមើលតម្លៃ Iphone X ក្នុងប្រទេសទាំង ១១ នេះម្តងមើលថាថ្លៃកម្រិតណា

មិនថាខ្ញុំ ឬអ្នកទាំងអស់គ្នាទេសុទ្ធតែគិតថាតម្លៃសម្ភារៈរបស់ប្រទេសយើងខ្លះមានតម្លៃ ថ្លៃ ឯខ្លះទៀតមានតម្លៃថោក គឺពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ជកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត តម្លៃសម្ភារៈរបស់បណ្តាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាប្រទេស​ យើងដែរ ។ ប៉ុន្តែដើម្បីចង់ប្រៃមិត្តអស់ចម្ងង់ Cambo Trends យើងខ្ញុំបានប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនិងតម្លៃសម្ភារៈទាំងនេះ តាមបណ្តាប្រទេសធំៗទាំង ១១ ជុំវិញពិភពលោក៖

១. ទីក្រុង Buenos Airs ប្រទេស អាហ្សង់ទិន

២. ទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាព្រិច

៣.ទីក្រុង Moscow ប្រទេសរ៉ូហ្ស៊ី

៤. ទីក្រុង London ចក្រភពអង់គ្លេស

៥. ទីក្រុង Zurich ប្រទេសស្វីស

៦. ទីក្រុង Toronto ប្រទេសកាណាដា

៧. ទីក្រុង Paris ប្រទេស បារាំង

៨. ទីក្រុង New York សហរដ្ជអាមេរិក

៩. ទីក្រុង Bangkok ប្រទេសថៃ

១០. ប្រទេស Dubai

 

១១. ទីក្រុង Hong Kong  ប្រទេសចិន